Partners

Gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer is initiatiefnemer van ZAAI. ZAAI sluit aan bij het voornemen van de gemeente Haarlemmermeer om startende ondernemers te ondersteunen en extra te investeren in de lokale economie. Het aantal Zelfstandig Professionals (ZP-ers) en startende ondernemers is de laatste jaren sterk toegenomen. De groep wordt steeds belangrijker voor de (lokale) economie en werkgelegenheid. Het programma Zaai is een coaching- en begeleidingstraject hebben veel lokale ondernemers worden geholpen om van hun bedrijf een succes te maken. Dat is niet alleen goed voor hen maar voor de hele gemeente Haarlemmermeer.

Zie ook: hlmrmeer.nl

Rabobank

Rabobank Regio Schiphol is een bank die midden in de samenleving staat. Betrokken bij onze klanten en de regio. Gesprekspartner bij alle financiële vraagstukken van particulieren, bedrijven en organisaties. Als financiële dienstverlener met een coöperatieve achtergrond ondersteunen we dan ook graag de lokale economie door ons steentje bij te dragen aan een goed ondernemersklimaat voor startende bedrijven. Door het programma Zaai te ondersteunen bieden wij lokale ondernemers de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen door het opdoen van extra kennis en nieuwe contacten. Een mooi voorbeeld van een aandeel in elkaar.

Zie ook: Rabobank.nl

MKB

MKB Haarlemmermeer-Schiphol is dé belangenbehartiger in de regio! De vereniging voert op een krachtige en nieuwe wijze een zichtbare en actiegerichte regionale/lokale lobby met een groot netwerk en bijbehorende netwerkevenementen. Rode draad door de lobbyactiviteiten die MKB Haarlemmermeer-Schiphol uitvoert: de positieve impact op de bedrijfsvoering van ondernemers. Wij maken ons hard voor een (nog) beter ondernemersklimaat! Zeker ook voor startende ondernemers en het project Zaai zorgt met haar ondersteuning aan die starters voor een goede basis waaruit ondernemers verder kunnen groeien en bloeien.

Zie ook: mkb-haarlemmermeer.nl

Haarlemmermeers ondernemersplatform

In het HOP zijn lokale ondernemersverenigingen vertegenwoordigd, maar ook VNO-NCW West, KVK en MKB Haarlemmermeer Schiphol. De vertegenwoordigers van het HOP spreken namens het bedrijfsleven in Haarlemmermeer met de gemeente. Het is zowel voor de ondernemers als voor de gemeente een efficiënte en effectieve manier om te informeren, te overleggen en samen te werken.

Zie ook: hlmrmeer.nl

ZPNET Haarlemmermeer

ZP-NET richt zich op de zelfstandige professionals in Haarlemmermeer. “Kennis delen, verbinden en samenwerken” staan centraal bij onze snel groeiende vereniging. En ZP-NET biedt een podium aan de groep kleine zelfstandigen. Wij ondersteunen daarom alle initiatieven die leiden tot versterking van de positie van de ZZP’ers in Haarlemmermeer.

Zie ook: zpnet.nl Haarlemmermeer

MeerBusiness

MeerBusiness is het unieke Haarlemmermeerse ondernemersplatform om voor uw bedrijf méér business te genereren bij 9.500 regionale ondernemers. MeerBusiness biedt een zakelijk netwerk en businessinformatie, die u in staat stellen om zichtbaar en directer zaken te doen. Door actief aan het platform mee te doen, krijgt u een prominentere positie binnen het bedrijfsleven van Haarlemmermeer en Schiphol. Een positie die het zakendoen wel heel makkelijk maakt. Ontmoeten en verbinden is ons thema.

Zie ook: haarlemmermeer.meerbusiness.nl

Digna Development

dIgnA Human Development is in 2006 opgericht door organisatiecoach Heidy Peperkamp. Als onafhankelijke sparringpartner wordt vanuit de groeiende behoefte van middelgrote bedrijven invulling gegeven aan ontwikkel- en verandertrajecten.

Doelgericht, praktisch en vol inspiratie is inmiddels een grote diversiteit aan bedrijven begeleid in hun groeiprocessen. Enerzijds met het oog op visie, strategie en organisatie-inrichting, anderzijds met aandacht voor gedrag, onderlinge verhoudingen en communicatie.

Zie ook: dignadevelopment.nl

Create Communicatie

Create Communicatie helpt vrouwelijke ondernemers meer websitebezoekers, leads en klanten te genereren door het aanbieden van 1-op-1 coaching, online trainingen en webinars op het gebied van online marketing en ondernemerschap. Daarnaast biedt Create Communicatie een ondernemerscommunity aan waar vrouwelijke ondernemers met elkaar kunnen sparren over alles wat met online marketing en ondernemen te maken heeft.

Zie ook: Create Communicatie

Conn-X-e

Conn-X-e is hét ondernemersnetwerk voor de Randstad, opgericht in april 2015. Wij hebben een unieke B2B (Business-to-Business) focus en voorzien in laagdrempelige netwerkmogelijkheden tussen bedrijven.
Onze deelnemers zijn nauw met elkaar verbonden en zijn specialisten in hun branche. Er heerst een ongedwongen sfeer en onze deelnemers zijn medeverantwoordelijk voor het beleid.

Conn-X-e staat voor ambassadeurschap, kennisdeling en de ontwikkeling van de ambitieuze ondernemer en zijn onderneming.
Ieder vestiging bepaalt de dag en tijdstip waarop de wekelijkse bijeenkomsten worden gehouden.

Zie ook: conn-x-e.nl